ปลาหางนกยูงฟูลโกลด์ – Full Gold Guppy

ปลาหางนกยูงฟูลโกลด์ – Full Gold Guppy

เลี้ยงปลา
ปลาหางนกยูงเป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมเพาะเลี้ยงกันมานาน และแพร่หลายไปแทบทุกประเทศในโลก ประกอบกับเป็นปลาที่ออกลูกเป็นตัวและสามารถผสมข้ามสายพันธุ์กันได้ง่ายมาก ทำให้เกิดปลาสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเป็นจำนวนมาก https://youtu.be/EheQZYpzzJ0 จุดเด่นของปลาหางนกยูงฟูลโกลด์ คือ ทั้งตัวจะมีสีเหลืองอร่าม เกล็ดมัน เงา คล้ายกับสีของทองคำ
Read More
ของเล่นใหม่สำหรับปลาหางนกยูง – New toy for my Guppy

ของเล่นใหม่สำหรับปลาหางนกยูง – New toy for my Guppy

เลี้ยงปลา
ปลาหางนกยูงมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ แถบ เวเนซูเอลล่า หมู่เกาะคาริเบียนของประเทศบาร์บาโดส และ ในแถบลุ่มน้ำอเมซอน ในธรรมชาติอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืด และ น้ำกร่อยที่เป็นแหล่งน้ำนิ่งจนถึงน้ำไหลเอื่อย ๆ เป็นปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับปลากินยุง (Mosquito Fish) ซึ่งเป็นกลุ่มปลาที่มีอวัยวะช่วยหายใจ ทำให้สามารถอยู่ในน้ำที่มีออกซิเจนน้อยๆได้ดี ในระยะเริ่มแรกนิยมใช้ปลากลุ่มนี้ในการนำไปช่วยกำจัดยุงลาย เนื่องจากมีคุณสมบัติที่พิเศษถึง 2 ประการ คือ ประการแรกมีความอดทน เนื่องจากมีอวัยวะช่วยหายใจที่เรียก Labyrinth organ ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในน้ำที่เริ่มเน่าเสียซึ่งมีปริมาณออกซิเจนต่ำได้ ประการที่สอง คือ มีความสามารถแพร่พันธุ์ขยายจำนวนเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว https://youtu.be/NZ4eKacQBaA The guppy (Poecilia reticulata), also known as millionfish and rainbow fish, is one of the world's most widely distributed tropical fish, and one of the most popular freshwater aquarium fish species. It is a member of the family Poeciliidae and, like almost all American members of the family, is live-bearing. Guppies, whose natural range is in northeast South America, were introduced to many habitats and are now found all over the world. They are highly adaptable and thrive in many different environmental and ecological conditions. Male guppies, which are smaller than females, have ornamental caudal and dorsal fins. Wild guppies generally…
Read More
ดึงก้านอ่อนมันเทศในตู้ปลา – How to break a soft root of potato?

ดึงก้านอ่อนมันเทศในตู้ปลา – How to break a soft root of potato?

ปลูกต้นไม้, ปลูกผัก, เลี้ยงปลา
มันเทศ (อังกฤษ: sweet potato) เป็นพืชหัวเกรียนใต้ดินเถาเลื้อยราบไปบนพื้นดิน ปลูกเป็นพืชไร่ มีเนื้อสีหลายสีตามสายพันธุ์ ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน เช่น เถา ใบ หัว นิยมนำมารับประทานโดย ต้ม หรือ เผา ทำเป็นอาหารคาวหวาน ส่วนผสมของอาหารสำหรับเด็ก ใช้เป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น https://youtu.be/WTtJdaFsb8I
Read More
ปลูกมันเทศในตู้ปลา? – Can I plant a potato in fish tank?

ปลูกมันเทศในตู้ปลา? – Can I plant a potato in fish tank?

ปลูกต้นไม้, ปลูกผัก, เลี้ยงปลา
มันเทศ (อังกฤษ: sweet potato) เป็นพืชหัวเกรียนใต้ดินเถาเลื้อยราบไปบนพื้นดิน ปลูกเป็นพืชไร่ มีเนื้อสีหลายสีตามสายพันธุ์ ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน เช่น เถา ใบ หัว นิยมนำมารับประทานโดย ต้ม หรือ เผา ทำเป็นอาหารคาวหวาน ส่วนผสมของอาหารสำหรับเด็ก ใช้เป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น The sweet potato or sweetpotato (Ipomoea batatas) is a dicotyledonous plant that belongs to the bindweed or morning glory family, Convolvulaceae. Its large, starchy, sweet-tasting, tuberous roots are a root vegetable. The young leaves and shoots are sometimes eaten as greens. The sweet potato is not closely related to the common potato (Solanum tuberosum). The sweet potato, especially the orange variety, is often called a "yam" in parts of North America, but it is also entirely unrelated to true yams. https://youtu.be/4CioGdqSsWY #Guppy #Guppies #Dumbo #BigEar #FullGold #KingCobra #Sunset #Fry #ปลาหางนกยูง #ลูกปลาหางนกยูง #เลี้ยงปลาหางนกยูง #เพาะพันธุ์ปลาหางนกยูง #มือใหม่หัดเลี้ยงปลาหางนกยูง
Read More