การเตรียมเงินสำรองยามฉุกเฉินให้กับตนเอง

การเตรียมเงินสำรองยามฉุกเฉินให้กับตนเอง

การวางแผนการเงิน
การเตรียมเงินสำรองยามฉุกเฉิน เป็นความจำเป็นที่ทุกคนต้องจัดเตรียมไว้ในชีวิต เพราะจะช่วยให้เรามีหลักประกัน ที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้ในระดับหนึ่งโดยไม่เดือดร้อน แล้วต้องเตรียมเงินสำรองอย่างไร? การเตรียมเงินสำรองยามฉุกเฉิน สามารถเตรียมได้หักเงินส่วนหนึ่งจากรายได้อย่างสม่ำเสมอ เช่น หากเราเป็นพนักงานกินเงินเดือน เราก็ต้องเริ่มเก็บเงินหลังจากเงินเดือนออกทันที อย่างน้อยก็ควรจะ 10% ของเงินเดือน เป็นประจำทุกเดือน หากเราทำธุรกิจส่วนตัว ก็ต้องทำเช่นเดียวกับพนักงานกินเงินเดือน คือเก็บอย่างน้อย 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย หรือก็คือกำไรนั่นเอง หากเราเกาะคนอื่นกิน ไม่คิดทำงาน หารายได้ของตนเอง จะมี 2 ทางเลือก คือ หางานทำ แล้วเริ่มเก็บเงิน อยู่อย่างนั้นต่อไป แล้วกลายเป็นคนแก่ที่ไร้ประโยชน์ แล้วต้องเตรียมเงินสำรองเท่าไหร่? จำนวนเงินที่เหมาะสมในการเตรียมเงินสำรองยามฉุกเฉินนั้น ถ้าเป็นพนักงานกินเงินเดือน หากต้องตกงาน 6 เดือนก็ไม่เดือดร้อน พูดง่ายๆก็คือเงินสำรองที่เก็บ จะต้องเก็บเงิน ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้ได้อย่างน้อย 6 เดือน เช่น ถ้าเรามีค่าใช้จ่ายทุกเดือน เดือนละ 10,000 บาท ก็ต้องเก็บเงินให้ได้อย่างน้อย 60,000 บาท เป็นต้น ถ้าเราทำธุรกิจส่วนตัว ก็ต้องเก็บให้ได้อย่างน้อย 6 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เช่นกัน
Read More