การซื้อบ้านหลังใหม่เพื่อขอ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืน

การซื้อบ้านหลังใหม่เพื่อขอ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืน

การวางแผนการเงิน
ในการซื้อบ้านนั้น ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ค่าอากร และภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นของคู่กันเสมอ แต่น้อยคนที่จะรู้วิธีการจัดการค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เรามีวิธีการลดค่าใช้จ่าย และขอภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืน เมื่อเราซื้อบ้านหลังใหม่ หลังจากขายไปแล้ว ดังนี้ การซื้อบ้านเพื่อขอ 'ภาษีหัก ณ ที่จ่าย' คืน สมมติว่า เรามีบ้าน 2 หลัง หลังแรก ซื้อเดือนธันวาคม ปี 2560 แล้วย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านหลังแรก พอเดือนธันวาคม ปี 2561 (รวม 12 เดือน หรือ 1 ปี) บ้านชื่อเข้าทะเบียนบ้านหลังที่ 2 โดยใน 1 ปี ไม่จำเป็นต้องติดกันก็ได้ เช่น ย้ายเข้าเดือนธันวาคม 2560 ย้ายออกเดือนพฤษภาคม 2561 (รวม 6 เดือน) แล้วย้ายเข้าใหม่เดือนกรกฎาคม 2561 ย้ายออกเดือนมกราคม 2562 (รวมอีก 6 เดือน) รวมระยะเวลาเป็น 12 เดือนก็ได้ พอเราขายบ้านหลังแรก ถ้าเราเคยมีชื่ออยู่ในบ้านหลังแรกอย่างน้อย 1 ปี เวลาขาย จะไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% แต่จะเสียเป็นอากร 0.5% ของราคากลางแทน แต่ 'ภาษีหัก ณ ที่จ่าย' ก็ยังต้องเสียปกติ นอกจากนั้น ภายใน 1 ปี หลังจากขายบ้านหลังแรก ไปซื้อบ้านหลังที่ 3 ซึ่งต้องมีราคาไม่น้อยกว่าบ้านหลังแรก เช่น บ้านหลังแรกราคา 1 ล้านบาท บ้านหลังที่ 3 จะต้องมากกว่า 1 ล้านบาท อาจจะเป็น 1.5 ล้านก็ได้ เราสามารถขอภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืนได้ ที่มา The Money Coach
Read More
การเตรียมเงินสำรองยามฉุกเฉินให้กับตนเอง

การเตรียมเงินสำรองยามฉุกเฉินให้กับตนเอง

การวางแผนการเงิน
การเตรียมเงินสำรองยามฉุกเฉิน เป็นความจำเป็นที่ทุกคนต้องจัดเตรียมไว้ในชีวิต เพราะจะช่วยให้เรามีหลักประกัน ที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้ในระดับหนึ่งโดยไม่เดือดร้อน แล้วต้องเตรียมเงินสำรองอย่างไร? การเตรียมเงินสำรองยามฉุกเฉิน สามารถเตรียมได้หักเงินส่วนหนึ่งจากรายได้อย่างสม่ำเสมอ เช่น หากเราเป็นพนักงานกินเงินเดือน เราก็ต้องเริ่มเก็บเงินหลังจากเงินเดือนออกทันที อย่างน้อยก็ควรจะ 10% ของเงินเดือน เป็นประจำทุกเดือน หากเราทำธุรกิจส่วนตัว ก็ต้องทำเช่นเดียวกับพนักงานกินเงินเดือน คือเก็บอย่างน้อย 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย หรือก็คือกำไรนั่นเอง หากเราเกาะคนอื่นกิน ไม่คิดทำงาน หารายได้ของตนเอง จะมี 2 ทางเลือก คือ หางานทำ แล้วเริ่มเก็บเงิน อยู่อย่างนั้นต่อไป แล้วกลายเป็นคนแก่ที่ไร้ประโยชน์ แล้วต้องเตรียมเงินสำรองเท่าไหร่? จำนวนเงินที่เหมาะสมในการเตรียมเงินสำรองยามฉุกเฉินนั้น ถ้าเป็นพนักงานกินเงินเดือน หากต้องตกงาน 6 เดือนก็ไม่เดือดร้อน พูดง่ายๆก็คือเงินสำรองที่เก็บ จะต้องเก็บเงิน ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้ได้อย่างน้อย 6 เดือน เช่น ถ้าเรามีค่าใช้จ่ายทุกเดือน เดือนละ 10,000 บาท ก็ต้องเก็บเงินให้ได้อย่างน้อย 60,000 บาท เป็นต้น ถ้าเราทำธุรกิจส่วนตัว ก็ต้องเก็บให้ได้อย่างน้อย 6 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เช่นกัน
Read More