การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล PostgreSQL

การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล PostgreSQL

PostgreSQL
PostgreSQL เป็นระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เชิงวัตถุที่ทรงพลังซึ่งใช้และขยายภาษา SQL รวมกับคุณสมบัติมากมายที่จัดเก็บและปรับขนาดปริมาณข้อมูลที่ซับซ้อนที่สุดได้อย่างปลอดภัย ต้นกำเนิดของ PostgreSQL ย้อนกลับไปในปี 1986 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ POSTGRES ที่ University of California ที่ Berkeley และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปีบนแพลตฟอร์มหลัก การดาวน์โหลดฐานข้อมูล PostgreSQL เราสามารถดาวน์โหลดฐานข้อมูลนี้ได้จาก ดาวน์โหลดฐานข้อมูล PostgreSQL ซึ่งจะมีหน้าตาตามรูปด้านล่างนี้ ในที่นี้ ผมเลือกดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม Windows ในหน้าถัดไป เลื่อนลงมาเล็กน้อย จะมีอธิบายรายละเอียดของแต่ละเวอร์ชั่น ซึ่งจากรูป ผมจะลงบน Windows 10 แบบ 64 บิท ดังนั้นผมต้องเลือกใช้เวอร์ชั่น 10 เนื่องจากเวอร์ชั่น 11 รองรับ Windows ที่เป็น Server เวอร์ชั่น 2016 และ 2012 R2 เท่านั้น เมื่อเรารู้เวอร์ชั่นที่จะใช้งานหรือดาวน์โหลดแล้ว ให้เลื่อนขึ้นไปด้านบน จะมี Link สำหรับใช้ดาวน์โหลดฐานข้อมูล PostgreSQL เราก็เลือกดาวน์โหลดเวอร์ชั่นที่เราใช้งานได้ในหน้านี้เลย ของผมก็เลือกตามลูกศรสีฟ้า การติดตั้งฐานข้อมูล PostgreSQL เมื่อเราดาวน์โหลดฐานข้อมูล PostgreSQL ตามเวอร์ชั่นที่เราต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการติดตั้งฐานข้อมูล PostgreSQL ให้เราดับเบิ้ลคลิ๊กที่โปรแกรมที่เราดาวน์โหลดเลย ใส่รหัสผ่านที่จะใช้กับฐานข้อมูล ใช้ Default Port 5432 ตามที่ระบบกำหนดมาให้ได้เลย Locale ก็ใช้เป็น Default เหมือนกัน รอจนฐานข้อมูลติดตั้งเสร็จ ผมติ๊กช่องนี้ออก และจบการติดตั้งฐานข้อมูล เพียงเท่านี้ฐานข้อมูล PostgreSQL ก็พร้อมใช้งานแล้ว
Read More
การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express

การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express

SQL Server, ไอทีและเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
การดาวน์โหลดฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express ในที่นี้ผมจะดาวน์โหลดฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 2012 มาใช้งาน โดยเราสามารถดาวน์โหลดฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2012 Express ได้จากเว็บไซต์หลักของ Microsoft หรือคลิ๊กที่นี่ เมื่อกดปุ่ม Download จะเข้าสู่หน้าจอเลือกดาวน์โหลดฐานข้อมูล เราสามารถเลือกโหลดฐานข้อมูลได้ตามต้องการ ในที่นี้ผมเลือกโหลดแบบ SQLEXPRADV 64 บิท เพราะแม้ว่าไฟล์จะมีขนาดใหญ่ แต่จะได้ฟีเจอร์ที่ครบถ้วนที่สุด การติดตั้งฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2012 Express เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมา เพื่อทำการติดตั้งฐานข้อมูล ให้คลิ๊กที่ New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation เพื่อติดตั้งฐานข้อมูลใหม่ หากเป็นการอัพเกรดจากฐานข้อมูลรุ่นที่เก่ากว่าให้เลือก Upgrade from SQL Server 2005, SQL Server 2008 or SQL Server 2008 R2 ซึ่งรุ่นที่นอกเหนือจากนี้จะไม่รองรับการอัพเกรด หากต้องมี Update เพื่มเติม ระบบจะแจ้งให้ทราบ เลือก Authentication Mode เป็นแบบ Mixed Mode แล้วตั้งรหัสผ่านตามที่เราต้องการ 2 ครั้ง เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะสามารถใช้งานฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express ได้แล้ว
Read More
การสร้าง Procedure ด้วยโปรแกรม Oracle SQL Developer

การสร้าง Procedure ด้วยโปรแกรม Oracle SQL Developer

Oracle, ไอทีและเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
ที่เมนูซ้ายมือ ให้เลือก Procedures แล้วคลิ๊กขวาเพื่อเลือก New Procedure จะปรากฎหน้าต่างสำหรับสร้าง Procedure ขึ้นมา ในที่นี้ให้ใส่ชื่อ Procedure ว่า aa_test_procedure ส่วนช่อง Parameters หาไม่มี Arguments ขาเข้าหรือ IN ไม่ต้องใส่ช่องนี้ เสร็จแล้วกด 'ตกลง' โปรแกรมจะสร้าง DDL (Data Definition Language) เบื้องต้นให้ ให้เราแก้ไข DDL ดังนี้ CREATE OR REPLACE PROCEDURE AA_TEST_PROCEDURE AS BEGIN insert into aa_test (userid,name,lastname) values ('SP' || to_char(sysdate,'yyyymmddhh24miss'),to_char(aa_test_seq.nextval,'9999999'),'G'); END AA_TEST_PROCEDURE; ทำการ Compile ด้วยการกดปุ่ม เสร็จแล้วเราจะได้ Procedure ไว้ใช้งาน
Read More
การสร้างตารางด้วยโปรแกรม Oracle SQL Developer

การสร้างตารางด้วยโปรแกรม Oracle SQL Developer

Oracle, ไอทีและเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
หลังจากที่เราทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Oracle XE กับโปรแกรม Oracle SQL Developer แล้ว เมื่อเราเปิดโปรแกรม Oracle SQL Developer ที่เมนูซ้ายมือ หัวข้อ Table ให้คลิ๊กขวา แล้วเลือก New Table เพื่อสร้างตารางใหม่ จะปรากฎหน้าต่างสร้างตารางขึ้นมา ในที่นี้ผมจะสร้างตารางชื่อ aa_test และกำหนดฟิลด์ต่างๆในตาราง ดังนี้ ID INTEGER PrimaryKey(PK) IDENTITY NoCacheUSERID VARCHAR2(50)NAME VARCHAR2(50)LASTNAME VARCHAR2(50)CREATEDATE DATE Default=SYSDATE เราสามารถกำหนดค่าฟิลด์ต่างๆในหน้าจอนี้ได้เลย ค่า Identity สามารถกำหนดได้โดยกดเลือกหัวข้อ Identity Column แล้วกำหนดค่าต่างๆได้ตามต้องการ เมื่อกด 'ตกลง' ระบบจะทำการสร้างตารางให้อัตโนมัติ
Read More
การเชื่อมต่อ Oracle SQL Developer กับฐานข้อมูล Oracle XE

การเชื่อมต่อ Oracle SQL Developer กับฐานข้อมูล Oracle XE

Oracle, ไอทีและเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
เมื่อเปิดโปรแกรม Oracle SQL Developer ด้านซ้ายมือจะมีหัวข้อ Oracle Connections ให้คลิ๊กขวา จะปรากฎเมนูมาให้เลือก เลือกเมนู New Connection จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมาให้ใส่ข้อมูล Connection Name - เราสามารถใส่อะไรก็ได้ในนี้ มันเป็นเพียงแค่ชื่อที่เราดูแล้วมันคือเชื่อมต่อกับอะไร เช่น 'Oracle XE' Username - ใส่ชื่อผู้ใช้ของระบบ ในที่นี้คือ 'SYS' Password - ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งตอนติดตั้ง Oracle XE Role - ให้เลือกเป็น 'SYSDBA' เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Test ด้านล่าง เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle XE หากต่อเชื่อมสำเร็จ ด้านซ้ายมือ Status จะเป็น Success
Read More
การดาวน์โหลดและติดตั้ง Oracle SQL Developer

การดาวน์โหลดและติดตั้ง Oracle SQL Developer

Oracle, ไอทีและเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
การดาวน์โหลด Oracle SQL Developer ดาวน์โหลดได้ที่ Oracle SQL Developer หรือค้นหาจาก Google ด้วยคีย์เวิร์ด 'Oracle SQL Developer' ติ๊กที่ Accept License Agreement แล้วเลือกโหลดเวอร์ชั่นได้ตามต้องการ ในที่นี้ผมเลือกเป็น Windows 64-bit with JDK 8 included การติดตั้ง Oracle SQL Developer เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้แตกไฟล์ออก แล้วเรียกใช้งานโปรแกรม sqldeveloper.exe ได้เลย ไม่ต้องติดตั้ง หน้าตาโปรแกรม Oracle SQL Developer
Read More
การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล Oracle XE (Oracle Express Edition)

การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล Oracle XE (Oracle Express Edition)

Oracle, ไอทีและเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดฐานข้อมูล Oracle XE เราสามารถดาวน์โหลดฐานข้อมูลได้จาก Link Oracle XE (Oracle Express Edition) ค้นหาได้จาก Google โดยใช้คีย์เวิร์ด 'Oracle XE' แล้วเราจะเข้ามาที่หน้านี้ เวอร์ชั่นล่าสุดตอนที่ผมเขียนบทความนี้ คือเวอร์ชั่น 18c ให้เราติ๊กที่ Accept แล้วเลือกรุ่นที่จะเอาไปใช้งาน ในที่นี้ผมจะเลือกเป็น Windows x64 สำหรับวินโดว์แบบ 64 บิท การติดตั้งฐานข้อมูล Oracle XE เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้แตกไฟล์ออกมา จะได้โฟลเดอร์ตามรูป แล้วคลิ๊กที่ Setup เพื่อติดตั้ง ใส่รหัสผ่านของฐานข้อมูลตามต้องการ รอจนเสร็จ ก็จะสามารถใช้งานฐานข้อมูล Oracle XE ได้แล้ว
Read More
Internet of Things เมื่ออินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกสิ่ง

Internet of Things เมื่ออินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกสิ่ง

Internet of Things, ไอทีและเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
Internet of Things หรือ อินเตอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง เป็นการนำเอาอินเตอร์เน็ตมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้โทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) เป็นอุปกรณ์ควบคุม ย้อนกลับไป ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของอินเตอร์เน็ต ในยุคนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสามารถทำได้เพียงแค่ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป เทคโนโลยีของมนุษย์ก้าวหน้าไปมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น เมื่อมนุษย์ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น การพกพาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กจึงกลายเป็นความลำบาก มนุษย์จึงพัฒนามาเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบนโทรศัพท์มือถือซึ่งมีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถพกพาติดตัวไปได้ทุกที่ ยุคสมัยของโทรศัพท์แอนดรอยด์และไอโอเอสจึงถือกำเนิดขึ้น ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือยุคใหม่ หรือที่เรียกกันว่าสมาร์ทโฟน (Smart Phone) นั้น กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของมนุษย์ไปแล้ว เพราะมันมีขีดความสามารถในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ทำให้ชีวิตของมนุษย์สะดวกสบายมากขึ้น Internet of Things (IoT) เชื่อมต่อทุกสิ่งด้วยอินเตอร์เน็ต มนุษย์มีแนวความคิดว่า เมื่อโทรศัพท์มือถือสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ ทุกอย่างก็ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้สิ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ หลอดไฟภายในบ้าน หลอดไฟริมรั้ว เครื่องรดน้ำต้นไม้ นาฬิกาข้อมือ จะต้องสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตทั้งหมด ปัจจุบันเราจึงเห็นโฆษณาเครื่องปรับอากาศสามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านอินเตอร์เน็ตได้ สามารถสั่งเปิดล่วงหน้าได้ตามต้องการ โทรทัศน์ที่สามารถดูช่องรายการบนยูทูปได้ นาฬิกาข้อมือที่สามารถส่งข้อมูลการเต้นของหัวใจได้ ในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะได้เห็น รถยนต์, รถจักรยายนต์, เตาไมโครเวฟ, เครื่องซักผ้า, พัดลม, แหวน, กำไลข้อมือ, สร้อยคอ, จักรยาน, ประตู ฯลฯ ต่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ต ทั้งหมดนี่แหละคือ Internet of Things (IoT)
Read More
ปล่อย Bit Torrent ทั้งวันด้วย Raspberry Pi

ปล่อย Bit Torrent ทั้งวันด้วย Raspberry Pi

ไอทีและเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
สำหรับนักโหลดและปล่อยบิตแล้ว ค่าเรโช (Ratio) มีความสำคัญเป็นอย่างมาก บางเว็บบิต หากคุณมีเรโชต่ำกว่า 1 (หมายถึงโหลดไฟล์มากกว่าปล่อยไฟล์) คุณจะดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มไม่ได้เลย และแน่นอนว่าในเมืองไทย ค่าอัพโหลดของอินเตอร์เน็ตจะมีค่าต่ำมากๆเมื่อเทียบกับค่าดาวน์โหลด นั่นจึงเป็นสาเหตุที่คนเล่นบิตแบบบ้านๆนั้นไม่สามารถสร้างค่าอัพโหลด (ปล่อยไฟล์) ได้อย่างเพียงพอนั่นเอง หากต้องการค่าเรโชมากๆต้องทำยังไง? คำตอบง่ายๆคือ หาไฟล์ที่เป็นที่นิยมในกาดาวน์โหลด และเมื่อโหลดเสร็จ เราก็ต้องปล่อยไฟล์ต่อเป็นวันๆ แล้วทำยังไงจึงจะปล่อยไฟล์ได้ทั้งวัน? เราอาจจะต้องเช่าโคโลเพื่อปล่อยไฟล์ หรือไม่ก็เปิดเครื่องคอมของเราตลอดทั้งวัน ซึ่งทำให้ทั้งค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายจะบานปลายมาก การปล่อย Bit Torrent ด้วย Raspberry Pi ทำไมต้องเป็น Raspberry Pi? คำตอบคือ Raspberry Pi สามารถทำงานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติทุกประการ แต่กินกำลังไฟน้อยมากๆ อยู่ที่ประมาณ 6-7 วัตต์ (คอมพิวเตอร์ปกติไม่ต่ำกว่า 50 วัตต์) จึงทำให้เดือนนึงเราเสียค่าไฟฟ้าน้อยมากๆ เมื่อเราทำการติดตั้ง Ubuntu Mate บน Raspberry Pi เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกไปที่ Applications > Internet > Transmission หลังจากนี้เราก็เข้าเว็บบิตของเรา แล้วเลือกไฟล์ที่เราสนใจ แล้วทำการดาวน์โหลด หลังจากนั้นก็ปล่อยให้โหลดเสร็จ แล้วปล่อยให้ไฟล์ถูกปล่อยต่อทั้งวันเพื่อเอาเรโช
Read More
Advanced IP Scanner ดูว่ามีอุปกรณ์อะไรที่ต่อเครือข่ายของเราอยู่

Advanced IP Scanner ดูว่ามีอุปกรณ์อะไรที่ต่อเครือข่ายของเราอยู่

ไอทีและเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
Advanced IP Scanner คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับตรวจดูว่าในเครือข่าย Network LAN ของเรา มีอุปกรณ์อะไรที่ใช้งานอยู่บ้าง การใช้งาน Advanced IP Scanner นั้นง่ายมาก 1. เปิดโปรแกรม Advanced IP Scanner 2. กดปุ่ม Scan เพื่อทำการ Scan อุปกรณ์ใน Network ของเรา โปรแกรมจะใช้เวลาสักครู่ในการตรวจสอบและแสดงผลกลับมาให้เราดู เท่านี้เราก็จะรู้ได้แล้วว่ามีอุปกรณ์อะไรใช้งานเครือข่ายของเราอยู่
Read More