ปลาหางนกยูงฟูลโกลด์ – Full Gold Guppy

ปลาหางนกยูงเป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมเพาะเลี้ยงกันมานาน และแพร่หลายไปแทบทุกประเทศในโลก ประกอบกับเป็นปลาที่ออกลูกเป็นตัวและสามารถผสมข้ามสายพันธุ์กันได้ง่ายมาก ทำให้เกิดปลาสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเป็นจำนวนมาก

จุดเด่นของปลาหางนกยูงฟูลโกลด์ คือ ทั้งตัวจะมีสีเหลืองอร่าม เกล็ดมัน เงา คล้ายกับสีของทองคำ

Leave a Reply

%d bloggers like this: