ปลูกมันเทศในตู้ปลา? – Can I plant a potato in fish tank?

มันเทศ (อังกฤษ: sweet potato) เป็นพืชหัวเกรียนใต้ดินเถาเลื้อยราบไปบนพื้นดิน ปลูกเป็นพืชไร่ มีเนื้อสีหลายสีตามสายพันธุ์ ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน เช่น เถา ใบ หัว นิยมนำมารับประทานโดย ต้ม หรือ เผา ทำเป็นอาหารคาวหวาน ส่วนผสมของอาหารสำหรับเด็ก ใช้เป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น

The sweet potato or sweetpotato (Ipomoea batatas) is a dicotyledonous plant that belongs to the bindweed or morning glory family, Convolvulaceae. Its large, starchy, sweet-tasting, tuberous roots are a root vegetable. The young leaves and shoots are sometimes eaten as greens. The sweet potato is not closely related to the common potato (Solanum tuberosum). The sweet potato, especially the orange variety, is often called a “yam” in parts of North America, but it is also entirely unrelated to true yams.

#Guppy #Guppies #Dumbo #BigEar #FullGold #KingCobra #Sunset #Fry #ปลาหางนกยูง #ลูกปลาหางนกยูง #เลี้ยงปลาหางนกยูง #เพาะพันธุ์ปลาหางนกยูง #มือใหม่หัดเลี้ยงปลาหางนกยูง

Leave a Reply

%d bloggers like this: