การเชื่อมต่อ Oracle SQL Developer กับฐานข้อมูล Oracle XE

เมื่อเปิดโปรแกรม Oracle SQL Developer ด้านซ้ายมือจะมีหัวข้อ Oracle Connections ให้คลิ๊กขวา จะปรากฎเมนูมาให้เลือก

เลือกเมนู New Connection จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมาให้ใส่ข้อมูล

Connection Name – เราสามารถใส่อะไรก็ได้ในนี้ มันเป็นเพียงแค่ชื่อที่เราดูแล้วมันคือเชื่อมต่อกับอะไร เช่น ‘Oracle XE’

Username – ใส่ชื่อผู้ใช้ของระบบ ในที่นี้คือ ‘SYS’

Password – ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งตอนติดตั้ง Oracle XE

Role – ให้เลือกเป็น ‘SYSDBA’

เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Test ด้านล่าง เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle XE หากต่อเชื่อมสำเร็จ ด้านซ้ายมือ Status จะเป็น Success

One thought on “การเชื่อมต่อ Oracle SQL Developer กับฐานข้อมูล Oracle XE

Leave a Reply

%d bloggers like this: