การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express

การดาวน์โหลดฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express

ในที่นี้ผมจะดาวน์โหลดฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 2012 มาใช้งาน โดยเราสามารถดาวน์โหลดฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2012 Express ได้จากเว็บไซต์หลักของ Microsoft หรือคลิ๊กที่นี่

การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express

เมื่อกดปุ่ม Download จะเข้าสู่หน้าจอเลือกดาวน์โหลดฐานข้อมูล

การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express

เราสามารถเลือกโหลดฐานข้อมูลได้ตามต้องการ ในที่นี้ผมเลือกโหลดแบบ SQLEXPRADV 64 บิท เพราะแม้ว่าไฟล์จะมีขนาดใหญ่ แต่จะได้ฟีเจอร์ที่ครบถ้วนที่สุด

การติดตั้งฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2012 Express

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมา เพื่อทำการติดตั้งฐานข้อมูล

การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express

ให้คลิ๊กที่ New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation เพื่อติดตั้งฐานข้อมูลใหม่

หากเป็นการอัพเกรดจากฐานข้อมูลรุ่นที่เก่ากว่าให้เลือก Upgrade from SQL Server 2005, SQL Server 2008 or SQL Server 2008 R2 ซึ่งรุ่นที่นอกเหนือจากนี้จะไม่รองรับการอัพเกรด

การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express
การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express

หากต้องมี Update เพื่มเติม ระบบจะแจ้งให้ทราบ

การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express
การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express
การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express
การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express
การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express

เลือก Authentication Mode เป็นแบบ Mixed Mode แล้วตั้งรหัสผ่านตามที่เราต้องการ 2 ครั้ง

การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express
การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express
การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะสามารถใช้งานฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express ได้แล้ว

Leave a Reply

%d bloggers like this: